Letra A

Arxiu parroquial

Arxiu_2La disposició del Concili de Trento de que en les parròquies s’havia de dur un registre dels baptismes, casaments, defuncions, visites pastorals (Quinque Libri), ha permés que des del segle XVI es tinguen aquestes importants fonts documentals, que contenen a més moltíssimes anotacions curioses. Per sort a Vinaròs no van anar a parar a la foguera tots els llibres durant la guerra civil Arxiu_3de 1936 però es van perdre quasi tots els protocols notarials que contenia, dels quals sols es van poder salvar dos únics volums. (Vide Bibliografia). En una de les efemèrides considerades importants es llig que l’1 d’agost de 1753, el “Clero”, reunit en capítol, va acordar construir la nova sagristia i arxiu. Aquest lloc encara existeix, amb unes portes d’estil castellà de l’època molt boniques, però els armaris, que sols contenien peces parroquials d’escàs interès, encara que no fa massa anys es guardava allí el tresor parroquial, s’han tornat a rehabil.litar ara com arxiu. També manca o mancava el llibre de batejos de 1773 1780. Un dels llibres de baptismes que es donava per perdut va reaparéixer després de molts anys en l’institut de batxillerat “Leopoldo Querol”.

Comment here

86 − 78 =