Letra A

Arxiver i cronista oficial

El 15 de setembre de 1924 es nomena a Francesc Argemí com Arxiver-bibliotecari interí de la ciutat. El 1929 se li fa una entrevista al llavors Arxiver i Cronista Oficial, Daniel Dimas Delmàs, advocat, el qual qualifica l’arxiu de caòtic perquè tots els papers i documents estaven desordenats i fora del seu lloc i que no tenia ni una miserable taula per poder sentar-se i escriure. Afirma que un dels seus predecessors no oficials s’havia oferit per a ordenar els documents a canvi de poder agafar els segells que tenien alguns documents, desapareixent així part del ric tresor de l’arxiu i a més que no va ordenar cap paper, tal com havia promès. Des de la fundació del setmanari “Vinaroz” apareix des dels primers moments com a Cronista Oficial i Arxiver el Rvent. Manuel Milián Boix. L’Ajuntament va nomenar a Joan Bover Puig en 1983. En 2001 Xavier Palomo substituí com arxiver a Joan Bover, tenint ja la plaça específica com a funcionari municipal.

Comment here

1 + 6 =