Letra A

Ames – Amas de casa

Associació de mullers, creada en febrer de 1968, en junta celebrada per primera vegada en el Círcol Mercantil i Cultural, a la que van assistir una trentena de mestresses de casa, sent la primera presidenta Carmen Ortega, esposa de l’alcalde F. Balada. Formaven el primer petit comité les senyores de Falcó, Espada, Orensanz, Ricart, Castell, Boix, Osanz, Hortas, Corzo, etc. En menys de dos mesos les associades eren ja unes 90. El primer acte que van programar va ser un concurs de dibuix infantil sobre la setmana santa, qua va guanyar Pepita Valenzuela, de 12 anys i Joan Igansi Ricart Codorniu, entre d’altres. Posteriorment organitzà altres actes a les festes i fira que va guanyar Alfred Gómez. Tenien com a finalitat en els seus estatuts ajudar a la solució dels problemes de la família i orientar a les futures ames de casa en la direcció dels seus fogars. Les associades es distribuien en comissions de abastiments, vivenda, cultura i educació, realització d’activitats culturals i recreatives. Al llarg dels quasi vint-i-cinc anys d’existència, l’associació duu a terme multitud de juntes, conferències, exposicions dels treballs realitzats per la seua escola d’arts aplicades i ceràmica, excursions, etc. Algunes de les seues presidentes foren Mª Dolors Pagès, de Catalán i Mª Lluísa Úbeda, de Corzo (1981). En 31 de maig de 1990, baix la presidència de Carmina Forner Benito, la qual havia substituït en el càrrec a Rosa Solé Grau en novembre de 1987, van celebrar el «Dia Provincial de l’Ama de Casa», a la que van assistir el Governador, President de la Diputació, Alcalde i Presidenta de la Federació Nacional; amb gran lluiment van celebrar el dia amb unes 825 dames de pobles veïns, amb una missa cantada per l’Orfeó Vinarossenc, exposició i dinar de germanor en el que es va llegir una carta de la Reina Donya Sofia. El 25 de març de 1993, sent presidenta Pepita Navarro, van celebrar el seu vinti-cinqué aniversari -noces d’argent- amb una missa cantada i dinar de germanor. AMA DE CASA Associació Cultural i Recreativa de l’. En 6 de maig de 1993 es va seccionar de la seua matriu nacional, independizant-se també de Castelló i es va crear una nova associació d’Ames de Casa que tenia més o menys les mateixes finalitats que l’anterior, denominant-se Associació Cultural i Recreativa. Segurament raons econòmiques, polítiques o partidistes deurien provocar eixe canvi. L’associació compta en l’any 1996 amb 1030 membres, de les que unes 900 permaneixen en actiu, sent per tant l’entitat més nombrosa de la ciutat. Mantenen molt viva una escola de ceràmica i aprenen l’anglès aquelles que volen assistir a les classes. Des de principis d’octubre de 1996 han adquirit local propi al carrer d’Almeria, en terrenys que abans ocupava la Cooperativa Agrícola “El Salvador”; dita seu va ser solemnement inaugurada el dia 19 de desembre del mateix any. Aquesta associació vinarossenca i independent va elegir com a santa patrona a la Mare de Déu dels Dolors. La seua primera presidenta fou Pepita Navarro. El 5 de febrer de 1998 es forma una nova junta presidida per Tere Fonellosa Ciurana, continuant amb el mateix tipus d’activitats.

Comment here

2 + 7 =