Letra A

Ameradors

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal i d’una platja situats a la part nord de la població. Les seues finques es troben dins dels polígons 22 i 23 del plànol catastral de l’Ajuntament. El seu nom fa referència a les basses o tolls on s’amerava el lli, espart o cànem que servia per fer cordells i xarxes. La partida es troba pròxima a la zona Triador i a la partida Cabanils. En una geografia de 1845 s’afirma que Vinaròs produia a l’any unes 400 tones de lli i cànem (Gómez Sanjuán en Setm. Vinaroz, de 12-II-1977). Hi ha una cançoneta local popular que diu: “Carretera de les Cales, / camí dels ameradors / se’n crien les figues peludes / per falta d’esquiladors”. Junt a la platja dels Ameradors es troba també la platjeta coneguda com “del Crim” (Vegeu platja del crimen). És també el nom d’una urbanització moderna de xalets, construida en la dècada de 1980 junt a la platja i en la partida homònimes.

Comment here

6 + 1 =