Letra A

Albella Redó, Francesc

(Castelló). Metge uròleg resident a Castelló. Fill de pares vinarossencs (Sebastià Albella i Teresa Redó). Ocupà la Presidència de la Diputació a principis dels anys 60. Va rebre la Gran Creu del Mèrit Civil en Juny de 1976.

Comment here

+ 50 = 60