Letra A

Albella Mayor, Sebastià

(Vinaròs). Fundador a Castelló de la impremta MIALFO en la que es va imprimir durant molts anys el setmanari Vinaròs. Casat amb la vinarossenca Teresa Redó. Són pares del prestigiòs uròleg castellonenc Francesc Albella Redó. Té a Castelló dedicat un carrer.

Comment here

+ 79 = 83