Letra A

Aigües jurisdiccionals

AiguesSegons Real Decret de 24 de novembre de 1914, les aigües jurisdiccionals comprenien una franja des de la rompent del mar sobre la costa i una línia imàginària paral.lela a dita rompent a 3 milles (5.556 metres), de distància cap a la mar. Posteriorment amb l’asumpte de la troballa del petroli entre la Ràpita i Vinaròs, es van cedir part de les nostres aigües jurisdiccionals en la zona nord per tal de no vigilar les autoritats militars de Marina valencianes tota aquella zona afectada.

Comment here

2 + 8 =