Letra A

Acció catòlica

Accio_catolica_1Moviment religiòs. A Vinaròs va tindre molt de pes específic perquè precisament el seu rector, Vicent Enrique i Tarancón, era el seu Consiliari Diocesà, després d’haver fet uns cursets a Madrid. Així va nàixer un periòdic anomenat «Ideario», que imprès als principis en la nostra ciutat es repartia per tota la diòcesi i aquí es celebraven moltes reunions i assemblees. Cada membre tenia la seua targeta i insignia, pagava unes quotes mensuals i rebia la revisteta, segons l’edat («Ideario» per als majors, «Aspirantes» per als joves, i «Pequeños capullos» per als xiquets/tes més menuts).

Comment here

85 − = 78