Letra A

Academies

La ciutat ha comptat en el transcòrrer del temps amb diferents institucions d’ensenyament particular, entre elles les denominades acadèmies «ALMI«. Intsitució instructiva instal.lada a moltes poblacions d’Espanya, la central de la qual radicava a Barcelona. Comptava també amb un departament d’ensenyament per correspondència. A Vinaròs estava instal.lada al centre de la ciutat, al carrer de Sant Cristòfol. En ella s’impartien classes de taquigrafia, comptabilitat, mecanografia, ortografia i repàs en general, preferentment per als alumnes que ja havien deixat l’escola. El seu professor a Vinaròs des de l’any 1943, D. Manuel García Lahuerta, natural de Novilla (Saragossa), la va regentar quasi quaranta anys fins la seua jubilació al gener de 1980. En deixar-la aquest mestre, que havia estat tota una institució, va anar decaent fins la seua ràpida desaparició. «ACADEMIA BACHILLERATO«. Fundada uns anys després de la guerra civil de 1936 pels mestres José Vidal Vallverdú, de Benicarló i Enriqueta Landete. També ajudaven mestres com Ramon Adell Fons i el militar J. Mira i Orduña. Estava ubicada al carrer de sant Francesc, en el pis més alt de Telefónica. S’impartien classes lliures de batxillerat i va estar vigent fins l’any 1965 i quasi coincidint a la inauguració del Liceo Quijote en la dècada de 1960, en que pràcticament tot el professorat va passar a aquest col.legi. Diverses generacions de vinarossencs van sorgir amb bons estudis d’aquest prestigiòs centre. ACADEMIA «BALMES». Centre d’ensenyament privat, de classes de repàs, fundat i dirigit pel mestre. Francesc Baila Tosca des de principis dels anys setanta i situat al carrer de Santa Bàrbara. Va ser beneïda inaugurada el 3 de gener de 1970. Centre autoritzat de Formació Professional en maig de 1976 en les especialitats de delineació i administrativa comercial. La seua vigència va ser curta. Les seues aules es van habilitar també temporalment pel col.legi de La Misericòrdia, quan aquest centre es va quedar momentàniament insuficient. ACADEMIA DIDÁCTICA. Establerta a la nostra ciutat a finals de la dècada de 1980, amb caràcter privat, on s’ensenyava informàtica, comptabilitat, mecanografia i preparava els alumnes per al títol de graduat escolar. Estava situada en un pis de la plaça de Jovellar.

Comment here

8 + 2 =