Letra A

Abelet, (José Forner Cherta)

Abelet(Vinaròs 1894 – 6-1-1963) Destacat persnatge popular, entre els que es trobaven a Vinaròs després de la Guerra civil. Conegut per la seua afecció al vi, com lo tio Bou, Daito, Xanguet, lo tio l’Alà i el tio Calapato. L’Abelet era pintor de brotxa grossa. Quan anava pel carrer «begut», li agradava fer mítins o elucubracions polítiques en temps que no eren permeses pel govern de Franco i a favor de la República. Entre les seues frases ocurrents, que acostumava a repetir, destaquem: «Dos copitas más y Canalejas fuera del Congreso»; o «Dónde vas, Abelet?», i responia: «Donde las aguas me llevan; en este barrio todos somos gente honrada por el bien de las Españas; al lado de la plaza de toros lo venden tinto». Pintava quadres i murals. Va destacar entre tots els personatges populars i Manuel Foguet i Pepe Farga li van dedicar sengles poemes de les més inspirades en «Una anécdota» de «Aspurnes Vinarossenques» (Pàg. 23) i «L’Abelet», publicada en el setmanari “Vinaroz” de l’11 de maig de 1957.

Comment here

+ 67 = 69