Letra A

Acadèmia de música

Com Escola de Música es va crear en 25 de maig de 1838, baix la direcció del mestre i organista Sebastià Sastre. En 1921 la Banda assajava a l’antic «Café Colón» cedit per Paco Puchol (C. M.y C). Al setembre de 1924 estava dirigida per Antoni Verdera Pons i instal.lada als baixos de l’escola del Mestre Sanchiz (l’ex-convent de s. Agustí i actual mercat) i al mes següent es trasllada als baixos de l’escola de Dª Julia Querol (edifici municipal situat enfront del vell col.legi de Sant Sebastià). En 1940-55 s’allotjava a l’antic Teatre Municipal i després altra volta a l’edifici municipal de davant del col.legi «Sant Sebastià» durant els anys seixanta als vuitanta del s. XX, però sempre anant “d’Herodes a Pilatos”, ja que l’alcalde Balada la va “inaugurar” (una de tantes) a la nova casa de la Cultura en febrer de 1970. Desprès, sempre pegant voltes, a l’Auditori, Hospital de S. Francesc i en temps més actuals al vell col.legi de Sant Sebastià. La Societat de la Banda de Música té adquirits uns terrenys prop del carrer d’Andalusia en que pretén tenir la seu definitiva de l’entitat. L’Acadèmia de Música fou reconeguda oficialment per la Generalitat Valenciana en 1997, convertint-se llavors en Escola de Música. En el present (finals de 2003 i principis de 2004) la banda té tots els arxius i assaja al local o saló de reunions de la Cooperativa Agrícola “El Salvador”.

Comment here

78 − 68 =