Letra V

Vinaroz, Arxiu

Nom que rep una secció molt important del’Arxiu Històric Nacional de Salamanca, especialitzat en documents de la Guerra Civil de 1936-1939, el qual conté tots els escrits incautats per les tropes de Franco referits a la província de Castelló.

Comment here

+ 86 = 87