Letra V

Villar Miralles, Ernest

Administrador de la duana de Vinaròs. Va escriure «Memoria sobre Valoraciones de la Aduana en la Provincia de Castellón. Aduana de Vinaroz», obra premiada en un concurs de 1885 i publicada per real Ordre de 21 de juny de 1886. Villar era maçó i perteneixia a la lògia Padilla. El llibre es va imprimir en la imprempta d’un altre maçó, Joan Botella, en Vinaròs.

Comment here

77 − 67 =