Letra V

Villa Noema

Nom d’un xalet a les afores de la ciutat, a l’avinguda de Castelló. Allí va viure els darrers anys de la seua vida el catedràtic Sales i Ferré. En setembre de 1931 va ser adquirida per D. Gerardo Delmás Demetz, Inspector Sanitari del Port de Tarragona. Posteriorment s’ha conegut amb el nom de Villa Betania.

Comment here

2 + 3 =