Letra V

Veu del Maestrat, La

veuSetmanari comarcal; va eixir a la llum el 17 d’abril de 1996; es venia per 130 pessetes i en un principi estava dirigit per Iñaki Ortúzar; la redacció estava a la plaça dels Tres Reis. Contenia preferentment informació de Vinaròs. Apareixia amb un total de 24 pàgines, impreses sobre paper de periòdic normal en pàgines de doble full. La majoria de colaboradors eren veïns de la nostra ciutat. No va tenir massa èxit per haver de competir amb les altres publicacions més amanoses, vistoses i colorejades. Al febrer de 1997 va re-eixir baix la direcció de Iolanda Fernández; s’imprimia a Alcanar i també va durar poc temps.

Comment here

− 7 = 1