Letra V

Verdera, Joan

Manyà de Vinaròs. L’1 de març de 1675 se li reconeix el preu de 7 lliures i 10 sous que se li havien de pagar a Josep Verdera, manyà de Vinaròs, pel treball d’arreglar el rellotge, segons Albert Ferré en “Historia de Ulldecona y su entorno…”, (pàg. 219)

Comment here

39 + = 41