Letra V

Verdell Verdera, Fra Domingo

(Vinarós (?) -Roma 6-I-1794). Franciscà. Definidor General cap a 1783, va ser amanuense del Rvssm. P. General de Aracoeli a Roma, on va morir en 6-I-1794 (?). Aquest personatge apareix en el Registre de Visita de la Provincia de San Joan Bautista de Valencia de l’any 1780, com incardinat fora d’ella en el Real Convent de Sant Pasqual i els quaranta màrtirs de Roma. (Noticias sobre los frailes alcantarinos de nuestra zona. Revista Meinhart, nº 9).

Comment here

+ 52 = 57