Letra V

Valenciá

Segons una estadística feta pel diari “Mediterráneo” en 1995, sobre el coneixement del valencià a les poblacions castellonenques de més de 5.000 habitants, resultava que en Vinaròs, amb un cens llavors de 17.633 habitants, tenia un 3’81 % dels seus habitants que no entenia el valencià; 14’92% l’enten i no parla; 1’28, enten, llegeix i no parla; 32’03, parla el valencià; 29’20 parla i llegeix valencià i finalment un 15’25 el parla, llegeix i escriu en valencià, sent en aquest darrer apartat la població que més destaca en tota la província i per tant la que assenyala un índex més alt de coneixement de la nostra llengua. (J.Romeu- Coneixement del valencià.Setm. Vinaròs, 4-XI-1995).

Comment here

34 − 33 =