Letra U

Unión de Radioaficionados

Entitat formada pels radioafeccionats locals. Es reunien primerament en el local social de la Colla, formant un club en 1993. En agost de 1994, gràcies a les seua labor van ajudar a una barca veriada en alta mar i es van legalitzar com a entitat en octubre, sent president Miquel Mogarra Lara i tenint l’entitat uns 22 socis. En desembre de 1993 es reunien en el restaurant Costa Cálida.

Comment here

− 2 = 2