Letra T

Tuna Vinarocense «Azahar»

Grup de joves estudiants, que vestits i amb guitarres i acordions a l’ ús de les tunes estudiantils ofereixen les seues cançons típiques d’ aquests conjunts. Es la seua organitzadora i professora d’ instruments de corda, Pili Yeves Sabaté. Promoguda en març de 1992.

Comment here

9 + 1 =