Letra T

Tres Reis, Plaça

SANYO DIGITAL CAMERADu aquest nom segurament per l’antiga fonda que ja ostentava dita denominació. Abans es coneixia també com carrer de sant Cristòfol, nom compartit amb el de Calle de Los Labradores fins a l’any 1916. Es discutible si el nom dels Tres Reis fa referència als Reis Macs o a Tossal del Rei o del Tres Reis que separa els tres regnes (Aragó, València i Catalunya) al terme de Fredes (Morella?). Refereix una llegenda molt curiosa que els tres reis sentats cadascú en el seu territori, estaven menjant a una mateixa taula. Durant la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera se li va dedicar dita plaça al Comte de Guadalhorce (sessió del 12 d’abril de 1928) i durant la segona República se li va donar el nom de Fermín Galán (sessió del 23 d’abril de 1931).

Comment here

24 + = 25