Letra T

Tres Pontets

2 Plaza toros desd gavinaNom popular que rep la platja també coneguda com “del Clot”, que és l’única que era de sorra natural i està situada entre la plaça de bous i les casetes de Blanchadell, per tenir un pontet amb tres ulls. En aquell punt arrenca l’avinguda de Pablo Béjar.

Comment here

3 + 1 =