Letra T

Transport marítim

transportExistia encara aquest medi de transport a principis de segle amb Barcelona i València directament i amb els països americans a través de la Companyia Transmediterrànea. Competia amb el ferrocarril, que encara que era molt més ràpid, costava el doble (2 pessetes a Barcelona). Els vaixells que feien els trajectes de Vinaròs a Barcelona eren: Vapor Vicente Salinas, Vapor Gijón, Vapor Tintoré (1910); Virgen de Africa (motoveler, 1934), Virgen de Montserrat (Motoveler, 1934); Pepito (motoveler 1935); Antonio (motoveler 1935).

transport 2 transport 3

Comment here

− 2 = 1