Letra T

Torre medieval

TORRE D’EN BORRÀS: dels primitius murs de la vila.
TORRE D’EN CIFRÉ: dels primitius murs de la vila. Era la mateixa torre d’En Borràs, però és com la denomina majoriatàriament l’historiador Ràfels García. Estava on aproximadament està avui dia la capella de la Comunió.
TORRE DE LA CLOSA: Topònim. Es citat com a tal en l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de 1647.
TORRE DE MIG DIA: dels primitius murs de la vila. Es trovaba situada davant del forn nou a l’extrem de dalt de la raval del Socors
TORRE DE SOL DE RIU: de vigilància de la costa.
TORRE DELS ALFACS: dels primitius murs de la vila.
TORRE JAUMETA: dels primitius murs de la vila. Es deia també Joana o Jussana. En el llens més proper al convent de Sant Agustí.

Comment here

6 + 4 =