Letra T

Torre de La Closa

132 LA TORRETA DELS MOROS-2Topònim. Es citat com a tal a l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de 1647. Obviament fa referència a la denominada popularment com “Torreta dels Moros”

Comment here

+ 65 = 66