Letra T

Topónims populars

Fem referència d’aquests noms que han sigut implantats per la gent del poble i que la majoria d’ells no són reconeguts oficialment. Són els següents:
AMERA, Plaça de l’
BARCELONETA, Cases
BARCO, platja del. Dita així pel xalet en forma de vaixell construït per Salvador Pascual “Vadoro”.
BARRACA del peix.
BASSA DEL PACÍFIC
BESSONS: pins pinyoners situats junt a la carretera de l’ermita.
CALVO, El. Denominació popular que se li dóna a la zona tocant als quatre camins, junt al barranquet conegut també com de Xixano i que desemboca a la platja dels Cossis.
CAMPING: Urbanització moderna; carretera de la costa nord.
CANALS, Les: lloc del riu que forma cascades menudes quan baixa fort
CARRER MAJOR: Finca gran situada junt a la carretera de l’ermita.
CASES BARATES: Del c. Sant Gregori
CASES O CASETES DE L’ALEMAN. Carrers de Baix Maestrat i Ausias March, construits per Sebastià Brau.
CASETES DE BLANCHADELL, lloc.tocant a la platja del Clot
CASILLA DE CARABINERS, lloc. Eren garites molt menudes en les que sols cabia una persona (carabiner) plantada per a fer guàrdia, vigilant la costa, dia i nit
CASILLA DE CAMINERS, lloc. Era ocupada pels caminers que arreglaven les carreteres de terra amb grava i matxaca.
CLOSA D’ALEJO. Vivenda de la Closa.
COSSIS, platja
CREU DE L’ERMITA
CREU DE SANT JOSEP, lloc.
CREU NEGRA. Creu de pedra negra situada a la falda del Puig, prop de l’estret.
CRIMEN, platgeta del
DESVIO, part de nacional 340.
ESPANYA, Plaça.(Vide id. en Enciclopèdia)
ESTACIÓ
ESTRET, lloc o part del riu.
EXTRAMUROS CARRERÓ / PILAR / PUENTE: significa “Fora muralla”. Encara s’utilitza aquesta denominació per a moltes direccions postals.
FORINYADA, relatiu al lloc o als pobladors del barri Fora el Forat.
HORT DELS CAPELLANS. Estava situat a l’extrem del carrer sant Miquel on es construiria després el segon cementeri de la Vila i actualment ocupa el seu lloc l’Asil dels vellets.
MAS D’ANGLÈS. Finca de les més grans del poble.
MI JOYA. Ubanització moderna situada a la Cala Puntal. El restaurant situat a la vora de la platja denominat “Mon bijou” ha donat nom a aquesta urbanització. En 1995 els responsables van demanar a l’Ajuntament l’abastiment d’aigües potables i clavegueres dels carrers R i S.
MOLÍ «LA SUIZA» . Situat a la part sud, a les afores de la població. Instal.lat junt al barranquet que passa per la partida de les Capçades (actualment entre Centi, que segueix junt a la antiga fàbrica de llevat i desemboca a la platja del Clot). En octubre de 1882 es volia adquirir per una empresa de Castelló per instal.lar un gasòmetre o fàbrica de gas per a l’ enllumenat públic, ja que el llavors existent sols tenia potència per a durar unes tres hores seguides.
MOLL . bras de llevant del port
MOLL DE PONENT. Id de ponent.
MURALLA. Lloc tocant a la muralla lliberal.
NEGRERO, Finca situada junt a la carretera de Càlig.
NORTE, carrer (entrada de l’estació)
PANTERA ROSA, La. . Edifici “Centelles”, a l’avinguda de Barcelona, cantonada al carrer del mateix c. Centelles.
PARET BLANCA. Finca la vora del riu Cervol.
PARRETA, La. Finca molt gran situada junt a la muntanyeta del Perengil.
PASSERA DEL RIU. Lloc d’encreuament del riu Cervol dels camins de l’ermita amb el dels Dos Vilars
PEDRERA. Serra situada junt al Perengil.
PERENGIL. Muntanyete veina del Puig de l’ermita.
PERERAM. Antic barri de sant Pere, amb significació similar a forinyada.
PERRERA Presó del campanar.
PIRULÍ, El.. Edifici de diversos usos. Nou Arxiu Municipal (1999-2000).
PLAÇA ESPANYA, encreuament de camins
POLVORÍ, lloc.
PONDEROSA, caseta de camp de la serra de l’ermita
PONT ROIG . Antic pont del ferrocarril.
PORTAL DE CÀLIG, lloc de la muralla a la raval de Càlig..
PORTAL D’ULLDECONA, lloc de la muralla al portal del c. Pont.
PUNTA CORDELEROS, actualment Club Nàutic.
PUNTA DEL RIO, d’Aigua Oliva.
QUATRE CAMINS. Primer encreuament de camins en la costa nord
QUILÒMETRE 148. Restaurant i topònim de referència.
RACÓ / RACONS, partida de dalt la serra de l’ermita.
RAVALETA, carrer. Nom amb que es designa el c. santa Anna.
REDONA DE L’ERMITA. Propietats de terreny de l’ermita.
REFUGIS. Construccions de formigó de la darrera Guerra Civil del 1936 per a vigilància de la costa i nius d’ametralladores.
ROCA, hotel i topònim de referència.
ROCA DE LA GAVINA, lloc.
ROCA PLANA, platja veïna de la Cala Puntal.
ROCALL, El: urbanització moderna de la partida Boverals.
TENTADERO PAN Y TOROS (abril 1974). TENTADERO EL ROMERAL. “De la Penya T. Diego Puerta”.
TORRETA DELS MOROS.
TRANSVERSAL, del port.
TRES CORRALS, partida.
TRES CORREDORS, partida.
TRES FORQUES, partida i camí
TRES PONTETS, platja
TRES REIS, plaça.
TRIADOR; barranc, partida i urbanització moderna.
ULLASTRE D’EN CHAPERN. Topònim. Es citat com a tal en l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de 1647.
VARADERO, carrer.
VERSALLES: urbanització moderna.
VEGAS, Las. Urbanització moderna de la zona o partida Saldonar.
VIET-NAM, Grup de vivendes dels mariners.
VILA-REAL, carrer.
VINYA DE GUILLEM FERRANDO. Topònim. Es utilitzat com a tal el l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia, en que es parla dels salaris dels “veadors”.
VINYA DE LA SISCA. Topònim. Es citat com a tal en l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de 1647.
VISTABELLA, partida, pou i urbanització moderna
VOLTA, partida.
XALET DE LAS FLORES. Antiga casa de prostitució.
XIPRERS, Els: urbanització moderna.

Comment here

6 + = 9