Letra T

Toledo, Simón de

toledoOrfebre valencià. Es l’autor de la nostra creu processional major i de dos bordons de plata, encarregats pel Consell de la Vila en 1643. Dels dos bordons de plata sols se’n conserva un donat que l’arxiprest Enric Porcar el va cedir cap a 1980 a un dels germans majors d’una de les confraries de la setmana santa que ja no el va tornar, desapareixent així una preciosa peça del tresor artístic parroquial. Mossèn Manuel Milian atribueix també a Simón de Toledo la creu processional de Vallibona. La creu de Cervera del Maestrat també és paregudíssima a la de Vinaròs. Vegeu Tresor Artístic.

Comment here

80 + = 89