Letra T

Todo Futbol

todoRevista esportiva de tipus comarcal nascuda durant l’any 2.000 que edita i dirigeix Xavier Navas Solsona. S’imprimiren els 26 primers números en la imprempta Castell fins l’abril de 2.001, i a partir del mes següent en Gráficas Costa i Borràs.

Comment here

33 + = 34