Letra S

Sindicato vitícola vinarocense

Aquesta entitat que pràcticament naixia morta per la gran crisi agrícola i en particular del vi vinarossenc, agrupava els colliters del referit producte i fabricants d’alcohol industrial. Va tenir aprovat el seu reglament pel Govern Civil de Castelló amb data del 29 de maig de 1900. Havien de pagar els seus socis una quota anyal de 5 pessetes. Els membres de la Junta que va fer les gestions eren: President, Jose Fco. Escrivano; Vice: Baptista Miralles, Dipositari, Querol; Secretari, Rafel Escrivano, i vocals Adolfo Cabadés, Manuel Esteller, Baptista Miralles, Joaquin Costa i Joan Baptista Pascual.

Comment here

+ 64 = 68