Letra S

Setmana Santa

setmana 2La nostra setmana santa compta en l’any 2003 amb 14 confraries o passos. Sobre aquest tema s’han escrit ja dos llibres, el primer en valencià i el segon en castellà. (Vide Confraries).

PREGONERS de la nostra Setmana Santa.
Des de que a mitant dels anys vuitanta, sent concejal Xavier Balada Ortega, es van impulsar de nou les processons de setmana santa, s’ha regularitzat l’acte del pregó, havent actuat diferents oradors, entre altres els següents, quasi tots capellans, excepte Joan Bover Puig i el notari Josep de Torres Jiménez: El Pare Mundina, personatge famòs en el món de la televisió. Mossén Simón Romero, el canonge García Sancho, Mossén Josep Pavia, canonge de la catedral de Barcelona, (natural de La Jana) , el vinarossenc Rev. Vicent Royo Milán, Salvador Quinzá Macip (2010).
Fins el moment han sigut els pregoners, les següents persones:
Josep de Torres Jiménez, notari

El Pare Mundina, personatge famòs en el món de la televisió.1990.-

1991.- Rvnt. Domingo Escuder Giner.

1992.- Manuel García Sancho, Canonge Magistral de la catedral de Tortosa

1993.- Josep Hernández Valenzuela

1994.-Rvnt. Simón Romero, Rector del Seminari de Tortosa

1995.- Blas Ruiz López. Sacerdot. Fill de Vinaròs

1996.-Joan Bover Puig, Mestre. Arxiver i Cronista. Vinaròs

1997.- Josep Mª Pavía Simó, canonge de Barcelona. Nascut a La Jana

1998.- José Lino Vives Gracia, Doctor en Dret. Castelló.

1999.- Lluís Vives Ayora, Notari de Tarragona. Vinaròs.

2000.- Ramon Redó Vidal. Mestre. Vinaròs.

2001.- Mª Fernanda Porres Forner. Advocada. Vinaròs

2002.- Josep Lluís Arín, Vicari Gen. de Pastoral. Benicarló

2003.- Vicent Royo Milán. Sacerdot. Fill de Vinaròs.

2004.- Rafael Mingo Solís. Professor Institut L. Querol.

2005.- Cardenal Ricard Maria Carles Gordó.

2006.- Adolfo Cabadés O’Callaghan, cardiòleg vinarossenc

2007.- Romà Casanova Casanova, Bisbe de Vic.

2010.- Salvador Quinzá Macip.

 

setmanaAUTORS DELS CARTELLS DE SETMANA SANTA
1987.-Vaquer

1989.-Ximo Roures. Adzeneta

1990.-Joan Josep Martinez. Vinaròs

1991.-Xavier Lores Catalán. Vinaròs

1992.-Rafel Sanz Camilo

1993.-Gonzalo Martí Beltrán. Vinaròs

1994.-Gonzalo Martí Beltrán. Vinaròs

1995.-Luis Alarcón

1996 .-Beatriu Brau Checa. Vinaròs

1997 .-Joan Girbes Masià

1998 .-Lluís Alarcón Calzado. Vinaròs

1999 .-Lluís Alarcón Calzado. Vinaròs

2000 .-Xavier Marmaña Arbiol. Vinaròs

2001 .-Xavier Marmaña Arbiol. Vinaròs

2002.-Juan Edo

2003.- Lluís Alarcón Calzado. Vinaròs

2004.- David Aguado Aixalá

2005.- David Aguado Aixalá

2006.- Alfredo Gómez Acebes

2007. -Teresa Juan Vidal

2008. – Clara Bayarri

2009. -Juan Ant. Giner

2010. – Sebastián Casanova

2011. – Gregorio Emilio

2012. – Mª Isabel Cogollos

 

 

Comment here

63 − 57 =