Letra S

Séquia del Carrer Sant Tomás

sequiaAquesta construcció replega les aigües de pluja d’una ampla zona que des de la carretera nacional 340 baixen pel Camí Fondo i Camí Carreró. La importància d’aquesta obra queda palesa en el comentari que de la sessió de l’Ajuntament publicava “Patria” en juliol de 1921: “El martes se reunió la Junta municipal de sanidad tomando el acuerdo de ordenar el abovedamiento de la acequia de la calle Gasset, como medio de saneamiento, lo que servirá para declarar de utilidad pública la obra, a fin de poder vencerse la resistencia que algún vecino pudiera ofrecer para su realización”. Com es veu en la imatge, va ser reconstruida durant la dictadura de Primo de Rivera. També va ser reforçada posteriorment amb formigó durant el govern de la República a l’agost de 1931. Per sentit comú, no es pot tapar la sortida que dóna a la mar, com s’ha fet algunes vegades en temps posteriors i en époques d’estiu, o s’ha de construir una claveguera subterrània que done ampli pas als forts aiguats, obviament molt esporàdics, per evitar desgràcies que serien molt lamentables.

Comment here

99 − 97 =