Letra S

Santa Llúcia

Patrona de les modistes, sastres i sastresses, un dels oficis més importants en temps passats, quan la gran majoria de les dones es dedicaven únicament a ser mestresses de casa i aprenien a cosir, brodar, fer calça, etc. Pareix que en desembre de 1997 es va fer reviure aquesta antiga tradició a la santa, ja que es van nomenar un munt de majoralesses. Celebren la seua festa tradicional el 13 de desembre.

Comment here

+ 60 = 64