Letra S

Salesians

salesiansEstructura d’un edifici inacabat que es trobava junt a l’avinguda de Mª Auxiliadora construit arran d’una important herència i Fundació de Na Amàlia Meseguer (1958), que deixava una quantitat de diners considerable per a dur a terme la construcció d’un col.legi de religiosos, cedint els terrenys la família Membrillera gratuïtament. Llançada la idea per l’alcalde F. Balada i el Rector Alvaro Capdevila (1959), es va formar una Junta, recabant diners per la localitat i diverses entitats. D’aquesta manera es van iniciar finalment les obres, peró davant la negativa dels religiosos salessians de fundar i dotar el col.legi amb suficient personal per manca de vocacions, es van plantejar diverses solucions, que després de més de trenta anys i de diferents propostes no va fructificar en res, quedant parada la notable edificació des de 1962. Per fi i quedant ja fet l’edifici una enorme runa, va ser definitivament assolat per l’Ajuntament el 30 de setembre de 1998 a fi de construir un pas subterrani de la Carretera Nacional 340. El seu solar es convertí després en pompós “Ecoparc” o parc ecològic per triar les deixalles, que l’alcalde Jacinto Moliner cedí graciosament a l’empresa particular Fobesa, encarregada d’aquest menester.

Comment here

23 − 22 =