Letra S

Saldonar

saldonar1. Nom d’una de les cales i d’una de les partides del nostre terme municipal, tocant a la mar; el seu nom fa referència a la composició del terreny constituit principalment de saldó o “sauló”, arenisca sovint rogenca o cendrosa , o bé pulvurulenta vora els rius, segons li atribueix el filòleg Joan Coromines en el seu llibre “Onomasticon Cataloniae”. La seua desembocadura en una extensa platja es denomina igual i des dels anys seixanta també se la coneix com platja del “barco” pel xalet que un particular (Salvador, més conegut com “Vadoret”) feu construir allí a la vora de la mateixa carretera en forma de vaixell.

2. Nom d’una urbanització moderna de xalets, construida entre els anys 1980 – 90, situada junt a la platja homònima.

Comment here

53 − 49 =