Letra S

Sabater, Jaume

(Vinaròs, segle XVII). Mestre més antic de primeres lletres de Vinaròs del qual es coneix el nom, encara que la documentació de la primitiva escola és molt més antiga. Deixeble seu seria Fra Josep Lluch, abat mitrat de Benifassà. El 28 d’agost de 1659 ja apareix el seu nom en el bateig d un fill varó, «Joan Agustí Miquel fill de Jaume Çabater, mestre de capella i escola«. En la História d’Ulldecona apareix una nota que diu: «A 3 de març de 1676 se li paguen 2 lliures al mestre de Vinaròs, Jaume Sabater per haver examinat al mestre de la present vila, dieta i despesa«. Sabem, però, per altres dades, que en 1678 encara ostentava el càrrec.

Comment here

89 − 88 =