Letra R

Roca Pedra, Juan

(Vinaròs, segle XIX). Administrador de la duana de Castelló des de l’octubre de 1919, en que dita duana, a l’igual que la de Vinaròs, van augmentar la seua categoria.

Comment here

6 + 4 =