Letra R

Río Cuarto, Carrer de

Nom donat a una nova construcció d’uns blocs de pisos al carrer del Pilar, en l’antic hort de Miralles, en correspondència al carrer que la ciutat argentina de Río Cuarto havía dedicat a la nostra ciutat. Va ser inaugurat molt solemnement el dia 26 de març de l’any 2007, previs acords municipals d’agermanament, signats per les autoritats de les dos poblacions, representades per l’alcalde Xavier Balada i el president del “Concejo Deliberante” de Río Cuarto, Juan Jure, nét del vinarossenc Bautista Gasó, i tot amb motiu de la visita de diverses personalitats ríocuartenques entre les que es trobaven Cecilia Llàdser, professora de la seua Universitat i Roberto Roure, Vice-Cónsul honorari d’Espanya, entre altres descendents de vinarossencs.

Comment here

71 + = 75