Letra R

Rincón Taurino

rinconEntitat formada per amics de la festa del toreig. Es va fundar en 19 de setembre de 1961 en un local de la raval Socors, nº 2, cantonada a la plaça Jovellar, lloc que va ocupar abans el taller de l’escultor Francesc Vaquer «Chaldy». Manuel Foguet Mateu fou el seu primer president. En març de 1976 fou elegit el metge Alfred Munera Giner. Conformaven els seus membres una discreta tertúlia, integrada entre d’altres Ramon Adell, Manuel Foguet, Josep Molés, Alfred Munera, A. Fernández, R. Selma, Agustí Serrano, Manuel Marcos, etc. Abans d’aquesta fundació seriosa s’havien reunit de manera esporàdica en el bar Blau durant uns anys.

Comment here

2 + 3 =