Letra R

Residencia de ancianos «Sagrada Familia»

Situada en un pis del carrer de sant Joan. Dirigida per la Sra. Corbatón i una exmonja de l’Asil de vellets; posseeix unes pintures al fresc que són obra de Soletat Torres. Al juny de 1994 va ser clausurada per incompliment de tota classe de normes, per la Conselleria corresponent de València.

Comment here

19 − = 17