Letra R

Renoms

Un total de 353 renoms (“apodos” o malnoms) de vinarossencs van ser recollits per Josep Burguera Palau en 1910. Dits renoms van aparèixer publicats també anys més tard (setembre de 1982) en el Butlletí interior de la Societat Onomàstica (Antroponímia, Toponímia i Bibliografia) de Barcelona. També va recollir els renoms en forma versificada Daniel Delmás Frexes en la seua obra “Una … vinaroçencada!” publicada als anys vint. En el llibre de “Cançons i costums de Vinaròs” (1ª part) de l’any 1987, se’n recullen 695 de més actuals. Alvaro Albalat va fer una grabació d’una poesia popular i d’una recopilació d’uns 860 malnoms en cassete poc desprès de la publicació de Cançons i costums de Vinaròs”; també, desprès de la publicació de “Cançons i costums de Vinaròs, el mestre Paco Baila li’n va sugerir a l’autor un grapat més. En juny de 2003, Salvador Quinzá va entrevistar a Agustí Català, lo Torro, publicant-ne uns 800, molts dels quals ja estaven recopilats i inclosos en la referida obra.

Comment here

55 − 45 =