Letra R

Redó Miralles, Primo

(Vinaròs). Germà de mossèn Lino i de la monja clarissa Misericòrdia Redó. En 1880 es va construir una fàbrica alcoholera a les afores de la població a l’eixida cap a Benicarló (carrer Febrer de la Torre), propietat del seu pare Josep Redó i que posteriorment va pertànyer a Primo Redó (1928-1931).  Molts anys després d’haver-se deixat de produir, en 1958  es va instal.lar en ella una fàbrica de llevats (FEDESA), propietat dels germans Miret.

Comment here

8 + 1 =