Letra R

Redó Alonso, Agustí

(Vinaròs 1908). Pintor. Fill del pintor Agustí Redó Monroig, amb el qual feia treballs conjuntament. Amb el pintor castellonenc Vicent Castell va pintar amb una decoració pompeiana el Mas de Clarà, en Benadressa, prop del pantà de Maria Cristina, mansió construida entre mig de pins i garrofers, propietat de l’il.lustre metge Josep Clarà Piñol i obra de l’arquitecte Montesinos Arlandis, autor així mateix de l’Hospital Provincial de Castelló. De 1923 trobem aquesta xicoteta notícia: “HAN SALIDO. Para Valencia, con el fin de ingresar en la Academia de San Carlos el hijo de nuestro buen amigo, el inteligente pintor, don Agustín Redó” (“Patria Nueva”, 23-IX-1923).

Comment here

44 + = 51