Letra R

Rectors – Arxiprests

Els Rectors que han regit la nostra parroquial des de temps pretèrits han sigut:
ANY – NOM – ORDRE – LLOC NAIXEMENT

1314 – Berenguer des Mas
1345 – Pere Congues
1375 – Jaume Torres
1383 – Francesc Climent Sa Pera
1566-70 – Pere Oliver de Boteller
1547 -76 – Bertomeu Redorat
1576-160 – Miquel Joan de Ledesma
1603 – Joan Sancho López
1618 – Fra Joan Galceran – Montesa
1645 – Mathies Fraga – Montesa
1648 – Francesc Bernat – Montesa
1677 – Ignasi Fontestad – Montesa
1695-70 – Fra Fèlix Vicent – Montesa
1713-71 – Fra Josep Ortells – Montesa – Sogorb
1718-64 – Fra Antoni Estop – – Gandia
1765-71 – Fra Marc Garcia – Montesa – Silla
1772-88 – Fra Vicent Esbrí – Montesa
1788-18 – Fra Josep Rico – Montesa
1820-52 – Fra Agustí Vaquer – Montesa
1854-68 – D. Vicent Piñón
1877-05 – D. Cristòfol Falcó Guasch
1905-36 – Josep Pascual Bono Boix – – Vila-real
1938-43 – Vicent Enrique i Tarancon – – Borriana
1943-56 – Jaume Sirisi Mestre. Masriudoms (Tarragona)
1957 – Alvaro Capdevila Nebot – – Useres
1970 – Enrique Porcar Forés. Des de 4-X-70 (Barcelona)
2001 – Vinaixa Porcar, Emili. (Portell 1952) Des d’octubre 2001

Comment here

− 2 = 1