Letra R

Ramos Barceló, Josep Maria

Enginyer.  Fill de J. Ramos Vizcarro. RAMOS BARCELÓ, Juan.  Ocupà el càrrec de Delegat Provincial d’Indústria. Fill de J. Ramos Vizcarro.

Comment here

60 − = 54