Letra R

Racó – Racons

Topònim. Nom d’una de les partides de terme del municipi, situada dalt de la serra del Puig, junt a l’ermita. En algunes escriptures antigues apareix nomenada com “Racó de la Virgen” o “Racó de l’ermita”

Comment here

89 + = 92