Letra Q

Queralt Teixidó, Mª Josefa

(Vinaròs, 7-II-1922). Monja religiosa molt destacada. En març de 1936, als 14 anys, va ingressar en el noviciat que les monges “Teresianes” tenen a Jesús, Tortosa. En juliol de 1959 va ser nomenada directora de l’Institut de Teologia «Lux Vera», de l’Institut Pontifici “Regina Mundi”, de Roma. Com a tal va retornar eixe any a Espanya per a impartir cursos de Teologia a La Coruña. Era filla de l’enginyer industrial, Josep Queralt, i de Carme Teixidó i germana més menuda del primogènit de la família que també fou religiós, abraçat a la Companyia de Jesús. Suposem que el “sidral Teixidó” que s’anuncia molt sovint en la revista “San Sebastián” i altres, deuria ser un producte preparat per la seua família.

Comment here

52 − = 51