Letra Q

Que Passa

Títol de la publicació del centre de la EPA (Educació Permenent d’Adults), de Vinaròs, en 1987. Es van publicar amb aquest encapçalament al menys els dos primers números. Temps després ja va aparèixer amb el títol de “Punto de Encuentro”.

Comment here

+ 17 = 23