Letra P

Puig, Carrer del

Nom donat a un carrer de nova apertura en sessió de l’Ajuntament del dia 7 d’abril de 1999.

Comment here

45 − = 40