Letra P

Pueblo, El

Setmanari local de Tortosa que va aparèixer en els anys 1925-26. Era l’òrgan de la coalició Republicano-socialista, del qual era director Marcel.lí Domingo i que tenia molts seguidors a Vinaròs.

Comment here

52 + = 54