Letra P

Próxida, Nicolau

Mestre de Montesa, simultani amb Guillem Ramon Alamany de Cervelló. Elegits i deposats els dos el mateix any 1409, ja que a la mort de Fra Berenguer March, Pròxida va ser elegit com a tal al convent de Montesa i a Alamany de Cervelló el va escollir el Papa Luna, havent-se de desfer el cisma creat. Els seus noms apareixen en el document de l’11 d’abril de 1410, en que Lluis de Vallterra confirma als habitants de Vinaròs els seus privilegis.

Comment here

21 + = 26